Tin Công ty DHD

Công ty ĐHĐ phát động cuộc thi “Trắc nghiệm kiến thức về chuyển đổi số trên mạng Internet”

Thứ hai, 11/7/2022 | 09:49 GMT+7
Hưởng ứng cuộc thi về chuyển đổi số do Tổng công ty Phát điện 1 phát động ngày 05/7/2022 theo Quyết định số 43/QĐ-EVNGENCO1, ngày 08/7 Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) đã phát động các cuộc thi “Trắc nghiệm kiến thức về chuyển đổi số trên mạng Internet” năm 2022.

Người lao động đang tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số

Theo nội dung Chỉ thị liên tịch số 762/CTLT-TĐĐHĐ phát hành ngày 08/7/2022, thể lệ cuộc thi được gửi đến toàn thể công đoàn viên và người lao động trong Công ty. Người lao động tham gia các bài kiểm tra thông qua phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến của Tổng công ty Phát điện 1. Theo quy định, mỗi công nhân viên lao động chỉ được tham gia thi 01 (một) lần trong tuần.  Nội dung cuộc thi tập trung vào kiến thức về chủ trương, đường lối, các đề án, kế hoạch liên quan đến công tác chuyển đổi số tại Tổng công ty Phát điện 1. Thời gian diễn ra cuộc thi từ 09 giờ 00 phút ngày 01/8/2022 đến 15 giờ 00 ngày 26/8/2022. Hằng tuần, Ban Tổ chức đánh giá kết quả và trao nhiều giải thưởng hấp dẫn. Trong đó, giải nhất tuần cho cá nhân là 5 triệu đồng, giải nhất tuần cho tập thể là 20 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị khác.

Thông qua cuộc thi, Công ty khuyến khích người lao động tích cực tìm hiểu sâu hơn về công cuộc chuyển đổi số, thúc đẩy sáng kiến, tối ưu hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

Trong năm 2022, ĐHĐ đã đẩy mạnh triển khai thực hiện các đề án chuyển đổi số trong toàn đơn vị và đã hoàn thành nhiều hạng mục như: Triển khai áp dụng nhật ký vận hành điện tử từ tháng 1/2022; Quản lý vật tư, tài sản cố định bằng mã QR từ tháng 7/2022; Hoàn thành giai đoạn 1 đề án vận hành không người trực trạm lọc nước nhà máy thủy điện Đa Nhim...

 

Nguyễn Ngọc Tuấn