Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều tốc tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Đa Mi

Thứ sáu, 11/6/2021 | 09:58 GMT+7
Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 04/06/2021 - 11:09 đến ngày 25/06/2021 - 16:00 Thời điểm đóng/mở thầu: 25/06/2021 - 16:00

Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều tốc tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Đa Mi

Dự toán gói thầu: 15.013.845.000 VND (Mười lăm tỷ mười ba triệu tám trăm bốn mươi lăm nghìn đồng chẵn)

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 04/06/2021 - 11:09 đến ngày 25/06/2021 - 16:00
Thời điểm đóng/mở thầu: 25/06/2021 - 16:00

 Địa điểm nhận E-HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Số TBMT: 20210608237   -   00