Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
Đ/C: 80A Trần Phú - phường Lộc Sơn - thành phố Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng
Tel: 0263.3728171  - Fax: 0263.3866 457
Email:  trusochinh@dhd.com.vn - Mã Số Thuế: 5800452036
@2021 - Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
Họ và tên  
Công ty  
Địa chỉ  
Thành phố  
Điện thoại  
Fax  
Email  
Yêu cầu
Mã xác nhận
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020