Tin Công ty DHD

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi chủ động báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Đầu tháng 10/2020, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) đã chủ động báo cáo đến Đoàn Đại biểu Quốc hội (Đoàn ĐBQH) các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận tình hình sản xuất kinh doanh và công tác quản lý vận hành các nhà máy điện trong 9 tháng đầu năm 2020 trước kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Trong báo cáo gửi đến Đoàn ĐBQH các tỉnh, Công ty ĐHĐ cho biết trong 9 tháng đấu năm 2020 tình hình thủy văn trên lưu vực sông Đồng Nai diễn biến phức tạp. Từ tháng 01 đến tháng 06, lưu lượng nước về hồ Đơn Dương và hồ Hàm Thuận đều thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, Công ty vẫn đảm bảo cấp nước cho hạ du các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và canh tác nông nghiệp trong giai đoạn mùa khô năm 2020. Trong đó, Công ty đã tiến hành xả 6 đợt qua đập tràn với tổng lượng nước khoảng 5 triệu m3 nước đảm bảo nhu cầu sản xuất nông nghiệp cho khu vực hạ du đập Đơn Dương thuộc huyện Đơn Dương và Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, các nhà máy của Công ty ĐHĐ vận hành an toàn, liên tục, sản xuất hơn 1,88 tỷ kWh

Để đảm bảo nhiệm vụ phát điện kết hợp cấp nước chống hạn đối với các vùng hạ du trong điều kiện bất lợi của thủy văn, Công ty ĐHĐ đã cố gắng vận hành an toàn, ổn định các cụm nhà máy điện Đa Nhim - Sông Pha, Hàm Thuận - Đa Mi. Tính đến cuối tháng 09, Công ty đã phát lên lưới điện Quốc gia hơn 1,88 tỷ kWh, đạt 73,12% kế hoạch năm 2020.

Bên cạnh công tác kinh doanh sản xuất điện, Công ty ĐHĐ hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với địa phương; tăng cường công tác an toàn và  bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác hỗ trợ giáo dục và quan hệ cộng đồng tại khu vực có các nhà máy điện của Công ty đang vận hành. Trong 9 tháng đầu năm 2020, toàn Công ty không xảy ra trường hợp mất an toàn lao động, ô nhiễm môi trường.

Công tác an sinh giáo dục, quan hệ cộng đồng luôn được Công ty ĐHĐ chú trọng

Là một doanh nghiệp phát điện có địa bàn hoạt động trải dài trên 03 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận, Công ty ĐHĐ luôn chú trọng công tác an sinh xã hội và quan hệ cộng đồng tại địa phương. Từ đầu năm đến nay, Công ty thực hiện công tác an sinh xã hội và quan hệ cộng đồng vối số tiền 840 triệu đồng. Nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực được chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao như: Ủng hộ các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận trong công tác phòng chống COVID-19; tập huấn kiến thức khoa học, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phổ biến Luật Bình đẳng giới và chăm sóc sức khoẻ phụ nữ - trẻ em tại xã Đa Mi, La Dạ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; xây dựng nhà tình nghĩa cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng; phát quà Trung thu cho trẻ em nghèo khu vực tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận,…

Công ty ĐHĐ tổ chức tập huấn kiến thức bình đẳng giới, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ và trẻ em tại xã La Dạ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Để đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du các hồ chứa thủy điện, Công ty ĐHĐ đã kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận có ý kiến đến Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở ngành địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không xây dựng công trình kiên cố và canh tác nông nghiệp trên các bãi bồi ven sông nhằm hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra trong trường hợp hồ thủy điện phải xả điều tiết lũ theo quy trình.

TAGS:
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn ; xuất bản: 13/10/2020 10:10
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020