Tin Công ty DHD

Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi nhiệm kỳ 2020 – 2022

Nhằm tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2019 và xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi nhiệm kỳ 2020 – 2022; được sự chấp thuận của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty, ngày 10 tháng 07 năm 2020, tại Hội trường A Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi trong nhiệm kỳ vừa qua luôn nhận được được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, sự chỉ đạo của Ban thường vụ Thành đoàn Bảo Lộc, sự hỗ trợ rất lớn của Lãnh đạo Công ty và Ban thường vụ Công đoàn cơ sở; sự chỉ đạo trực tiếp về các nhiệm vụ, các chỉ thị, Nghị quyết của Thành đoàn Bảo Lộc, sự phối kết hợp với Công đoàn, Hội cựu chiến binh Công ty. Vì vậy, trong suốt nhiệm kỳ 2017 -2019, với sự nỗ lực không ngừng của các cán bộ, Đoàn viên trong toàn Đoàn cơ sở đã luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và đạt được những thành quả đáng khích lệ.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công ty thay mặt BCH Đoàn đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2019 và đồng chí Trịnh Xuân Duy, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty thay mặt BCH Đoàn đã trình bày mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Ghi nhận kết quả hoạt động của Đoàn Thanh niên trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Lê Văn Quang thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty cũng đã chỉ đạo: Trong quá trình hoạt động, Đoàn Thanh niên cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty ở từng giai đoạn để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cho sát với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ông Lê Văn Quang phát biểu tại Đại hội

Ông Thân Nguyễn Vĩnh Thắng – Phó Bí thư Thành đoàn TP Bảo Lộc phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã bầu được 01 Bí thư và 02 Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2022 với sự tập trung và nhất trí cao của các đoàn viên. Đồng chí Nguyễn Mai Đức Vũ, đồng chí Đàm Thị Ngọc Loan và đồng chí Nguyễn Văn Thành được các đoàn viên tín nhiệm bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư 02 khu vực Bảo Lộc và Đa Nhim.

Ban chấp hành ĐCS nhiệm kỳ 2020- 2022

Một số hình anh Đại hội:

Tặng quà lưu niệm cho BCH nhiệm kỳ 2017-2019

Đoàn viên tham gia bỏ phiếu bầu BCH ĐCS nhiệm kỳ 2020-2022

Lễ trưởng thành đoàn

TAGS:
Tác giả: Tác giả: Nguyễn Hạnh Dung ; xuất bản: 15/07/2020 10:37
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020