Tin Công ty DHD

Giám sát môi trường dự án Đa Nhim mở rộng Quý 2

Giám sát môi trường dự án Đa Nhim mở rộng Quý 2

/userfile/User/captin1/files/2081024_400DNEX%20Environmental%20Monitoring%20form%20Q2_2018.pdf

TAGS:
Tác giả: EVNHPC DHD ; xuất bản: 25/10/2018 08:27
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020