Danh mục dịch vụ

Giới thiệu về các dịch vụ cung ứng

Các dịch vụ kỹ thuật ESC đã và đang cung ứng cho khách hàng

1. Dịch vụ kỹ thuật - Giám sát thi công công trình.

2007 - Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị - Nhà máy thuỷ điện Bảo Lộc;

2007 - Tư vấn giám sát thi công phần lắp đặt thiết bị công trình chính - Công trình Nhà máy thuỷ điện Đa Siat;

2010 - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Công trình Nhà máy thuỷ điện A Lưới;

2011 - Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị và thẩm tra bản vẽ cơ điện - Thủy điện Đồng Nai 5;

2016 - Giám sát lắp đặt thiết bị cơ điện Dự án Thủy điện Đa Dâng;

2018 - Giám sát lắp đặt thiết bị dự án Nhà máy thuỷ điện Đa Dâng;

2021 - Giám sát công tác lắp đặt của hệ thống kích từ Nhà máy thuỷ điện Bảo Lộc;

2. Dịch vụ kỹ thuật - Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị Nhà máy điện.

2011 - Kiểm tra thí nghiệm thiết bị trước khi hết hạn bảo hành - Nhà máy Thuỷ điện Srepok 4 (bao gồm thiết bị nhà máy; MBA chính và thiết bị trạm 220 kV…)

2011 - Thử nghiệm chạy thử nghiệm thu và chạy thử thách cho 4 tổ máy phát điện thuộc dự án thủy điện Đakrtih;

2013 - Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị nhà máy thủy điện Hạ Sông Pha 1 (bao gồm thiết bị nhất thứ và nhị thứ: nhà máy; hệ thống bảo vệ, đo lường; MBA chính và trạm 110kV…);

2014 - Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị nhất thứ - NMTĐ Ea Krong Rou;

2015 - Thí nghiệm đo tg và điện dung MBA 1T, 2T (180MVA, 220/13.8kV) NMTĐ Đại Ninh;

2016 - Kiểm tra thí nghiệm các thiết bị của tổ máy số 2 phân xưởng nhiệt điện thuộc nhà máy nhiệt điện Bauxit Nhôm Lâm Đồng;

2017 - Thí nghiệm thiết bị Nhà máy Thuỷ điện Đồng Nai 2;

2018 - Kiểm tu Nhà máy Thuỷ điện Bảo Lộc - Thí nghiệm kiểm định thiết bị nhà máy;

2019 - Đại tu Nhà máy Thuỷ điện Bảo Lộc - Thí nghiệm kiểm định thiết bị nhà máy;

2020 - Thí nghiệm một số hạng mục thiết bị Nhà máy điện mặt trời CMX (110kV);

2020 - Thí nghiệm thiết bị điện sau 1 năm vận hành Nhà máy điện mặt trời Thuận Minh và ngăn lộ mở rộng Ma Lâm;

3. Dịch vụ kỹ thuật - Lắp đặt thiết bị cơ điện, cơ khí thủy công.

2012 - Cung cấp lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công - Công trình thủy điện Hạ Sông Pha 1, 2;

2015 - Sửa chữa phục hồi rotor tuabin – máy nén và nâng công suất tổ máy tuabin khí F6 - Nhà máy nhiệt điện Bà Rịa (liên danh);

2016 - Tháo lắp và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị tủ 6,6kV - Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2;

2017 - Lắp đặt và thử nghiệm Bánh xe công tác tổ máy H2 Nhà máy Thuỷ điện Ea Krong Rou;

2019 - Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện - Dự án Thủy điện Đa Cho Mo 2;

2020 - Lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy thủy điện Tân Lộc;

2021 - Thay thế trụ pha C máy cắt 131 trạm 110kV Nhà máy Thủy điện Bắc Bình;

4. Dịch vụ kỹ thuật - Bảo dưỡng, sửa chữa lớn thiết bị Nhà máy điện.

2011 - Xử lý sự cố PLC điều khiển tổ máy H2 - Nhà máy Thuỷ điện Bắc Bình;

2012 - Kiểm tu tổ máy số 1 và trung tu tổ máy số 2 - Công trình Nhà máy Thủy điện Srepok 4

2013 - Kiểm tra đánh giá chất lượng bạc turbine - máy phát dự phòng - Công trình Nhà máy Thủy điện Krông Kmar;

2013 - Xử lý sự cố máy biến áp và hệ thống kích từ NMTĐ Đam Bol;

2014 - Kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và xử lý sự cố hệ thống thiết bị Nhà máy Thủy điện Hạ Sông Pha 1;

2015 - Đại tu Nhà máy Thủy điện Bảo Lộc;

2016 - Sửa chữa bạc ổ hướng Nhà máy Thủy điện Đam Bri;

2017 - Xử lý sự cố và phòng ngừa sự cố hệ thống thiết bị nhà máy thủy điện Thượng Sông Ông;

2018 - Kiểm tra và xử lý sự cố độ đảo tổ máy số 2 tăng bất thường thuộc Nhà máy Thủy điện Đa Dâng 3;

2019 - Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm thiết bị Nhà máy Thủy điện Đăk Sin 1;

2021 - Tổng kiểm tra sau 1 năm vận hành thuỷ điện Dachomo 2.

5. Dịch vụ kỹ thuật - Tư vấn, cung cấp chuyên gia, thẩm tra hồ sơ mời thầu, xét thầu và thương thảo hợp đồng.

6. Dịch vụ kỹ thuật - Lọc dầu, thử nghiệm dầu.

7. Dịch vụ kỹ thuật - Đào tạo nhân sự vận hành và bảo dưỡng.

8. Dịch vụ kỹ thuật - Vận hành Trạm điện đến 220kV và các Nhà máy điện.

TAGS:
Tác giả: PTH-ESC ; xuất bản: 24/06/2021 03:12
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020