Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức Công ty

 

 

 

TAGS: so do to chuc
Tác giả: EVNHPC DHD ; xuất bản: 25/11/2019 08:36
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020