Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi năm 2019

Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi năm 2019

TAGS:
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn ; xuất bản: 24/10/2019 09:46
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020