Báo cáo tài chính

Thông báo công bố thông tin báo cáo kiểm toán năm 2020

 Thông báo công bố thông tin báo cáo kiểm toán năm 2020

 File đính kèm

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 05/03/2021 05:05
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020