Thông báo tuyển dụng

Thông báo kỹ sư điện và kỹ sư thuỷ lợi

Hiện công ty có nhu cầu tuyển dụng: 1. Kỹ sư điện chuyên ngành Hệ thống điện và Điện kỹ thuật: Số lượng 02 người (Nam) 2. Kỹ sư Xây dựng thuỷ lợi: số lượng 02 người (Nam) Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 26/01/2016

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 22/01/2016 10:40
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020