Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Kiểm tra tính tuân thủ trong công tác lập dự toán và đấu thầu lựa chọn nhà thầu các công trình sửa chữa lớn (SCL) và mua sắm tài sản cố định năm 2020

Thông báo mời thầu: Kiểm tra tính tuân thủ trong công tác lập dự toán và đấu thầu lựa chọn nhà thầu các công trình sửa chữa lớn (SCL) và mua sắm tài sản cố định năm 2020

Số TBMT: 20210786518-00

Phát hành E-HSMT: 29/07/2021 - 16:36

Thời điểm đóng/mở thầu: 04/08/2021 - 10:00

Dự toán gói thầu: 110.000.000 VND 

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước 

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

TAGS:
Tác giả: Ngô Xuân Tình ; xuất bản: 29/07/2021 05:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020