Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng 01 thư ký kiêm thông dịch viên tiếng anh

TAGS:
Tác giả: EVNHPC DHD ; xuất bản: 08/07/2016 08:29
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020