Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi hiện có nhu cầu tuyển dụng

02 Kỹ sư điện: Đào tạo trưởng ca nhà máy thủy điện

01 Kỹ sư điện: Đào tạo chuyên viên Thí nghiệm điện

01 cử nhân Hóa học: Đào tạo chuyên viên thí nghiệm hóa dầu

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

TAGS:
Tác giả: TCLD ; xuất bản: 08/05/2018 01:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020