Tin Công ty DHD

Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thứ hai, 11/7/2022 | 14:22 GMT+7
Thực hiện chương trình công tác năm 2022, ngày 08/7/2022 tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 đã tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 đã tập trung tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027; tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới công đoàn viên và người lao động; tích cực tham gia và thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; hỗ trợ cho Người lao động và đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị nhiễm dịch bệnh COVID-19…

Tháng Công nhân năm 2022, các Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền tổ chức tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; truyền thống, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5 thông qua các cuộc họp tại các đơn vị, treo băng rôn, khẩu hiệu hoặc đăng tải bài viết trên trang thông tin điện tử.

Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở đã tổ chức các hoạt động như Hội thao nội bộ, ngày hội gia đình… tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người lao động và gia đình.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát điện 1 ghi nhận sự nỗ lực và những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của các Công đoàn cơ sở, đồng thời đề nghị các Công đoàn cơ sở cần kiện toàn ban chấp hành công đoàn mới sau đại hội; đưa ra các giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của năm 2022, trong đó tập trung thực hiện các nội dung sau:

Một là thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Hai là vận động người lao động tích cực tham gia giai đoạn 2 Chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Ba là vận động công đoàn viên và người lao động tích cực tham gia cuộc thi chuyển đổi số năm 2022 trên internet,

Bốn là chuẩn bị công tác nhân sự tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Ông Nguyễn Quang Trung - Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn EVNGENCO1 trình bày ý kiến tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Đồng Nai trình bày ý kiến tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Đô - Chủ tịch Công đoàn Công ty nhiệt điện Duyên Hải trình bày ý kiến tại Hội nghị.

Ông Hoàng Văn Ngọc - Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Bản Vẽ trình bày ý kiến tại Hội nghị.

Phạm Đình Anh