Tin Công ty DHD

Công ty ĐHĐ tổ chức đào tạo giảng viên nội bộ

Chủ nhật, 28/8/2022 | 17:28 GMT+7
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2022, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khóa đào tạo giảng viên nội bộ của Công ty. Khóa học được tổ chức thành nhiều buổi học từ ngày 12/7/2022 đến 26/8/2022 với sự tham gia của hơn 50 học viên là trưởng, phó các đơn vị trong Công ty và các CB.CNV tham gia công tác giảng dạy nội bộ.

Khóa học đào tạo giảng viên nội bộ của Công ty ĐHĐ

Tham gia giảng dạy là tiến sĩ Lê Quỳnh Chi - Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Các học viên được chia làm 02 lớp tham gia 20 tiết học trực tiếp được tổ chức tại Công ty ĐHĐ và 30 tiết học trực tuyến qua nền tảng Zoom.

Tiến sĩ Lê Quỳnh Chi đang hướng dẫn tạo ý tưởng để xây dựng một bài giảng

Qua 50 tiết học, các học viên được giảng viên truyền thụ kiến thức sư phạm thông qua 03 chuyên đề chính gồm: “Kỹ năng thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học theo chuyên đề”, “Phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực” và “Kỹ năng giao tiếp sư phạm”.

Các giảng viên nội bộ thực hành thiết lập bài giảng qua sơ đồ tư duy (mind map)

Thông qua các buổi học trực tiếp, tiến sĩ Lê Quỳnh Chi giúp các học viên nắm được kỹ năng thiết kế bài giảng theo chủ đề cụ thể bằng sơ đồ tư duy, biết cách trình bày bài giảng sinh động và tổ chức các hoạt động nhóm nhằm tạo hứng thú cho người học.

Tại các buổi học trực tuyến, tiến sĩ Lê Quỳnh Chi hướng dẫn chuyên sâu vào kỹ năng giao tiếp sư phạm nhằm giúp các giảng viên nội bộ nắm bắt được tâm lý của người học qua kỹ năng đặt câu hỏi. Bên cạnh đó, giảng viên hướng dẫn giải quyết các tình huống xảy ra trong quá trình giảng dạy, qua đó người dạy điều chỉnh hình thức truyền đạt phù hợp với tình huống, tạo không khí sôi động trong lớp học.

Các hoạt động theo nhóm tạo khí sôi nổi, tích cực trong suốt buổi học

Sau khi hoàn thành chương trình, các giảng viên nội bộ của ĐHĐ có được 05 kỹ năng cơ bản gồm:

- Mô tả, nhận diện được cơ sở khoa học về lý luận cơ bản của hoạt động dạy học như: Khái niệm, vai trò, nguyên tắc, đặc điểm, mô hình của hoạt động dạy học theo xu hướng hiện đại.

- Hiểu được một số vấn đề cơ bản về kỹ năng dạy học theo hướng tích cực, hiện đại.

- Phân tích được các kỹ năng giao tiếp, ứng xử sư phạm.

- Thực hành được kỹ năng sư phạm trong dạy học theo hướng tích cực, hiện đại.

- Ứng dụng được kỹ năng giao tiếp, ứng xử sư phạm trong việc giải quyết tình huống giao tiếp cụ thể.

Lớp học trực tuyến có sự tham gia của nhiều CB.CNV trong Công ty

Từ năm 2021 đến nay, Công ty ĐHĐ tăng cường công tác đào tạo giảng viên nội bộ nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy nội bộ của Công ty và phù hợp với quy định của EVN về đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Tuấn