Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Cung cấp, lắp đặt máy biến áp chính Nhà máy Thủy điện Đa Mi

Thứ sáu, 11/6/2021 | 10:10 GMT+7
Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 10/05/2021 - 15:12 đến ngày 24/06/2021 - 16:00 Thời điểm đóng/mở thầu: 24/06/2021 - 16:00

Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy biến áp chính Nhà máy Thủy điện Đa Mi

 Dự toán gói thầu: 108.352.750.000 VND (Một trăm lẻ tám tỷ ba trăm năm mươi hai triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 10/05/2021 - 15:12 đến ngày 24/06/2021 - 16:00
Thời điểm đóng/mở thầu: 24/06/2021 - 16:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Số TBMT: 20210518697   -   00

Tin đã đưa