Tin Công ty DHD

Công ty ĐHĐ hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách địa phương năm 2022

Thứ năm, 13/4/2023 | 16:27 GMT+7
Là một doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn 03 tỉnh gồm Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng, ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện năng, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) luôn chú trọng nghĩa vụ nộp ngân sách cho địa phương. Tổng kết năm 2022, Công ty đã nộp ngân sách cho địa phương hơn 928 tỷ đồng.

Nhà máy Thủy điện Đa Nhim (240MW) tại xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Năm 2022, lượng mưa phân bố không đều trên lưu vực hồ chứa các công trình thủy điện do Công ty ĐHĐ quản lý. Lưu lượng nước về hồ Đơn Dương là 28,55m3/s cao hơn cùng kỳ năm 2021 và trung bình nhiều năm trong khi lưu lượng về hồ Hàm Thuận là 46,23 m3/s thấp hơn cùng kỳ năm 2021 và trung bình nhiều năm. Vượt qua những khó khăn về diễn biến thủy văn, toàn thể lãnh đạo và người lao động Công ty ĐHĐ đã nỗ lực trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và vận hành sản xuất điện. Đến 31/12/2022, toàn Công ty sản xuất được 3,105 tỷ kWh, đạt 126,09% kế hoạch.

Với sản lượng điện vượt kế hoạch đăng ký, Công ty đã nộp ngân sách địa phương 03 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận với tổng giá trị hơn 928 tỷ đồng qua các khoản thuế và phí gồm: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, thuế môn bài, phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước…

Nguyễn Ngọc Tuấn