Thông tin mời thầu

Cung cấp vật tư thiết bị trạm và đường dây

Thứ ba, 29/6/2021 | 15:34 GMT+7
Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị trạm và đường dây

Cung cấp vật tư thiết bị trạm và đường dây

Số TBMT 20210691181

Thời điểm đăng tải 29/06/2021 11:09 

Thời điểm đóng/mở thầu 09/07/2021 - 14:00

Dự toán gói thầu 3.811.428.977 VND

Ngô Xuân Tình

Tin đã đưa