Tin Công ty DHD

Đảm bảo cấp điện liên tục cho đập tràn Đơn Dương mùa lũ

Thứ hai, 23/10/2023 | 13:30 GMT+7
Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đang quản lý vận hành cụm thủy điện Đa Nhim - Sông Pha, cụm thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi và nhà máy điện mặt trời Đa Mi với tổng công suất 770 MW trải dài trên ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận. Trong đó, cụm thủy điện Đa Nhim - Sông Pha (247,5 MW) đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận. Trong mùa lũ, Công ty thường xuyên kiểm tra hệ thống thiết bị công trình nhằm đảm bảo cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định cho khu vực đập tràn Đơn Dương.

Trước khi hồ Đơn Dương bước vào giai đoạn vận hành mùa lũ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa, Công ty đã thực hiện kiểm tra hành lang thoát lũ sông Đa Nhim; đồng thời thực hiện phát quang tuyến đường dây 22 kV cấp điện cho đập tràn Đơn Dương. Nguồn điện dùng để đảm bảo đập tràn Đơn Dương vận hành an toàn trong mùa lũ được cấp từ 02 hướng gồm: Nhà máy thủy điện Đa Nhim và trạm Càng Rang, huyện Đơn Dương. Ngoài ra, Công ty còn trang bị máy phát điện Diezel 220 kVA dự phòng cho khu vực này.

Tuyến đường dây 22 kV Đa Nhim - Đập tràn Đơn Dương - Cửa nhận nước có tổng chiều dài khoảng 20km, được xây dựng trên địa hình đồi núi hiểm trở. Việc phát quang đảm bảo hành lang an toàn lưới điện luôn được Lãnh đạo Công ty quan tâm và giao Trung tâm Dịch vụ sửa chữa của Công ty thực hiện, hoàn thành trước mùa mưa. Tổ Điện 2 thuộc Trung tâm Dịch vụ sửa chữa đã phối hợp với đơn vị thuê ngoài thực hiện phát quang, chặt tỉa cây đảm bảo an toàn trong hành lang lưới điện 22 kV từ nhà máy thủy điện Đa Nhim đến Cửa nhận nước.

Tuyến đường dây 22 kV Đa Nhim - Đập tràn - Cửa nhận nước

Trong suốt mùa lũ, Công ty thường xuyên tổ chức kiểm tra dọc tuyến đường dây này, thực hiện xử lý, ngăn ngừa các nguy cơ có khả năng ảnh hưởng đến việc cấp điện cho đập tràn Đơn Dương.

Bên cạnh công tác phát quang đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, Lãnh đạo Công ty thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở CB.CNV các Phân xưởng vận hành tuyệt đối tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn cho hạ du và thệ thống thiết bị công trình.

Trần Văn Ly