Tin Công ty DHD

Công ty ĐHĐ nhận bằng khen của Bộ Công an trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Thứ sáu, 12/1/2024 | 20:43 GMT+7
Ngày 04/01/2024 Ban chỉ đạo 138 và Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; phát động và ký kết giao ước thi đua xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông Nguyễn Đình Chiến - Phó Tổng giám đốc thay mặt Lãnh đạo Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Công an do có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Ông Nguyễn Đình Chiến (áo sơ mi trắng) thay mặt Công ty ĐHĐ nhận Bằng khen của Bộ Bộ Công an do Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng trao.

Đối với trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong năm 2023 Công ty ĐHĐ xác định rõ nhiệm vụ công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình hiện nay. Trong thời gian qua Cấp ủy, Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến và quán triệt công tác đảm bảo an ninh trật tự đến toàn thể CBCNV trong toàn đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, hiểu rõ và cảnh giác trước mọi khả năng có thể gây mất an ninh trật tự trong toàn Công ty. Nhờ vậy, trong năm 2023 Công ty không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự.

Ban chỉ đạo 138 và Công an tỉnh Lâm Đồng phát động và kêu gọi các cấp, các nghành phát huy tinh thần tích cức, chủ động tham gia có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 - 2025.

Tại Hội nghị lần này, Công ty ĐHĐ đã ký giao ước thi đua xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 - 2025.

Các đơn vị ký giao ước thi đua xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 - 2025.

Nguyễn Thanh Long