Tin Công ty DHD

Hội nghị người lao động năm 2023: Tiếp tục nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ sáu, 21/4/2023 | 13:30 GMT+7
Ngày 20/4/2023, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023. Tham dự họp có 121 đại biểu, đại diện 246 người lao động trong toàn Công ty.

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Công ty và Ban chấp hành Công đoàn đã trình bày các báo cáo liên quan đến công tác sản suất kinh doanh và phúc lợi cho người lao động gồm: Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tình hình thu chi quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022 và 03 tháng đầu năm 2023; Báo cáo công khai mức trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và Kinh phí công đoàn năm 2022; Báo cáo kết quả Hội nghị người lao động các đơn vị, việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế liên quan đến người lao động và kết quả đối thoại định kỳ.

Người lao động biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Hội nghị

Năm 2022, lượng mưa phân bố không đều trên lưu vực hồ chứa các công trình thủy điện do Công ty quản lý. Lưu lượng nước về hồ Đơn Dương là 28,64m3/s cao hơn cùng kỳ năm 2021 và trung bình nhiều năm trong khi lưu lượng về hồ Hàm Thuận là 46,32 m3/s thấp hơn cùng kỳ năm 2021 và trung bình nhiều năm. Vượt qua những khó khăn về diễn biến thủy văn, toàn thể lãnh đạo và người lao động Công ty ĐHĐ đã nỗ lực trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và vận hành sản xuất điện. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như: Tỉ lệ điện dùng cho sản xuất điện, hệ số khả dụng, tỉ lệ dừng máy do sự cố và tỉ lệ dừng máy bảo dưỡng đều đạt kế hoạch. Trong năm, Công ty sản xuất được 3,105 tỷ kWh, đạt 126,09% kế hoạch.

Sự vận hành ổn định hệ thống thiết bị công trình một phần đến từ kết quả của công tác sửa chữa lớn tài sản cố định. Năm 2022, Công ty đã thực hiện hoàn tất toàn bộ 11 hạng mục sửa chữa lớn đã đăng ký.

Ông Phạm Hoàng Hải - Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư trình bày Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Công tác đào tạo người lao động luôn được Lãnh đạo Công ty chú trọng. Trong năm, toàn công ty có 3.512 lượt học tập trên hệ thống E-Learning của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1, đạt 142% kế hoạch được giao. Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được Công ty tổ chức tại cả 3 khu vực gồm cụm thủy điện Đa Nhim - Sông Pha, cụm thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi và khu Văn phòng Bảo Lộc.

Công tác chuyển đổi số năm 2022  của Công ty đạt được nhiều kết quả cụ thể. Trong đó, 100% thiết bị của các nhà máy thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận và Đa Mi được cập nhật đầy đủ số lượng và thông tin theo quy định trên Hệ thống quản lý kỹ thuật (PMIS). Công ty đã hoàn thành phân tích RCM (Reliability Centered Maintenance - Bảo dưỡng tập trung theo độ tin cậy) trên PMIS cho khối tổ máy và hệ thống thiết bị khác của các nhà máy thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận và Đa Mi. Trong năm, ông ty đã phát hành 3.025 văn bản điện tử thông qua hệ thống Văn phòng điện tử D-Office, đạt tỷ lệ 100%, góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, tiết kiệm chi phí, thuận tiện lập hồ sơ công việc liên quan đến sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng. Trong lĩnh vực vận hành, Công ty đã triển khai áp dụng nhật ký vận hành điện tử tại các phòng vận hành các nhà máy điện Đa Nhim, Sông Pha, Hàm Thuận, Đa Mi, Điện mặt trời Đa Mi và Trung tâm điều khiển vận hành OCC từ ngày 01/01/2022. Nhật ký điện tử sẽ được tiếp tục triển khai cho công tác bảo vệ và bảo trì công trình trong thời gian tiếp theo.

Công tác chuyển đổi số đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. Việc áp dụng triệt để hình thức đấu thầu qua mạng đã góp phần tiết kiệm chi phí, qua đó gia tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Trong năm 2022, Công ty đã đấu thầu qua mạng tổng cộng 61 gói thầu bao gồm 12 gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định và 49 gói thầu sản xuất kinh doanh khác, tiết giảm lần lượt 21% và 19,92% tổng giá trị các gói thầu.

Bà Phạm Thị Hồng Hà - Kế toán trưởng, báo cáo tình hình thu chi quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022 và 03 tháng đầu năm 2023

Năng suất lao động tăng là một trong những điểm nhấn về kết quả thực hiện năm 2022. Theo đó, năng suất lao động theo sản lượng điện sản xuất năm 2022 là 12,49 Tr.kWh/Người (kế hoạch là 9,852 Tr.kWh/Người), đạt 126,77% kế hoạch.

Năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” nhằm gia tăng hiệu quả trong mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty. Bên cạnh nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, Lãnh đạo Công ty phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đảm bảo thu nhập cho người lao động. Toàn thể Lãnh đạo và người lạo động Công ty ĐHĐ nỗ lực sản xuất 2.884 triệu kWh, thực hiện hoàn thành 07 công trình sửa chữa lớn, đảm bảo các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí lợi nhuận và cổ tức theo kỳ vọng của cổ đông.

Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị ghi nhận nỗ lực của toàn thể lạnh đạo và người lao động đã đạt được nhiều thành quả đáng tự hào trong năm 2022. Bên cạnh đó, ông Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng chỉ ra một số hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, yêu cầu toàn thể người lao động nỗ lực hơn nữa để hoàn thành kế hoạch năm 2023. Trong đó, ông Lê Văn Quang yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp nhằm đảm bảo đúng quy định và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công việc; tăng cường công tác tuyên truyền, đưa chủ đề thực hiện năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đi vào thực tiễn công việc và đời sống của người lao động; rà soát, điều chỉnh kế hoạch và phương án thực hiện công tác chuyển đổi số để đạt được các mục tiêu theo kế hoạch được duyệt.

Trong bối cảnh khó khăn chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1, ông Lê Văn Quang kêu gọi toàn thể người lao động chia sẻ những khó khăn của Công ty cũng như của ngành điện, nỗ lực hơn nữa trong sản xuất kinh doanh và học tập để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2023.

Ký Thỏa ước lao động tập thể năm 2023

Tại Hội nghị lần này, ông Đặng Văn Cường - Tổng giám đốc và ông Diệp Chí Hiếu - Chủ tịch Công đoàn đã ký Thỏa ước lao động tập thể với các nội dung điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty và theo nguyện vọng của người lao động.

Nguyễn Ngọc Tuấn