Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều khiển Nhà máy Thủy điện Đa Mi

Thứ sáu, 16/7/2021 | 11:02 GMT+7

Thông báo mời thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều khiển Nhà máy Thủy điện Đa Mi

 Số TBMT: 20210746954-00

Thời điểm đăng tải: 16/07/2021 10:58 

Thời điểm đóng/mở thầu: 05/08/2021 - 14:00

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước 

Dự toán gói thầu: 44.885.000.000 VND

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Ngô Xuân Tình