Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Sửa chữa các tiêu, bảng chỉ dẫn cảnh báo lũ hạ du sông Đa Nhim và sông La Ngà

Thứ ba, 13/7/2021 | 07:57 GMT+7

Thông báo mời thầu: Sửa chữa các tiêu, bảng chỉ dẫn cảnh báo lũ hạ du sông Đa Nhim và sông La Ngà

 Số TBMT: 20210733021   -   00

Thời điểm đăng tải : 12/07/2021 14:51 

Thời điểm đóng/mở thầu: 15/07/2021 - 16:00

 Dự toán gói thầu: 132.996.930 VND

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Ngô Xuân Tình