Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Cung cấp Tạp phẩm quý III, quý IV và Văn phòng phẩm bổ sung năm 2021

Thứ ba, 13/7/2021 | 07:53 GMT+7

Thông báo mời thầu: Cung cấp Tạp phẩm quý III, quý IV và Văn phòng phẩm bổ sung năm 2021
Số TBMT: 20210732681   -   00
Thời điểm đăng tải HSYC: 12/07/2021 13:33 
Thời điểm đóng/mở thầu: 15/07/2021 - 14:00
Dự toán gói thầu: 526.130.200 VND
Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Ngo Xuân Tình