Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Cung cấp rơ le bảo vệ tổ máy H2 Đa Mi

Thứ tư, 30/6/2021 | 13:38 GMT+7
Thông báo mời thầu: Cung cấp rơ le bảo vệ tổ máy H2 Đa Mi

Thông báo mời thầu: Cung cấp rơ le bảo vệ tổ máy H2 Đa Mi
Số TBMT: 20210696291-00
Thời điểm đăng tải: 30/06/2021 13:38
Thời điểm đóng/mở thầu: 12/07/2021 - 16:00
Dự toán gói thầu: 3.561.470.000 VND
Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Ngô Xuân Tình