Thông tin mời thầu

Thông báo thay đổi E-HSMT gói thầu Cung cấp, lắp đặt máy biến áp chính Nhà máy Thủy điện Đa Mi

Thứ năm, 1/7/2021 | 14:33 GMT+7
Thông báo thay đổi E-HSMT gói thầu Cung cấp, lắp đặt máy biến áp chính Nhà máy Thủy điện Đa Mi

Thông báo thay đổi E-HSMT gói thầu Cung cấp, lắp đặt máy biến áp chính Nhà máy Thủy điện Đa Mi

Số KHLCNT 20210515082

TBMT 20210518697-00, ngày 10/05/2021

Mở thầu ngày 04/06/2021 (Đã gia hạn thời gian mở thầu)

Gia hạn lần 1 đến 24/6/2021 (Đã gia hạn thời gian mở thầu)

Gia hạn lần 2 đến 16g ngày 07/07/2021

TBMT (Thay đổi E-HSMT) 20210518697-00, ngày 01/07/2021 14:22 

Thời điểm đóng/mở thầu: 07/07/2021 - 16:00

 Dự toán gói thầu: 108.352.750.000 VND

 Địa điểm nhận E-HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Ngô Xuân Tình