Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Cung cấp vật tư thiết bị thường xuyên đợt 3 năm 2021

Thứ ba, 13/7/2021 | 14:21 GMT+7

Thông báo mời thầu: Cung cấp vật tư thiết bị thường xuyên đợt 3 năm 2021

 Số TBMT:  20210736759   -   00

Thời điểm đăng tải : 13/07/2021 14:19 

 Thời điểm đóng/mở thầu: 16/07/2021 - 16:00

Dự toán gói thầu: 601.744.000 VND 

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Ngô Xuân Tình