Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Kiểm định các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021

Thứ ba, 13/7/2021 | 14:34 GMT+7

Thông báo mời thầu: Kiểm định các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021

 Số TBMT: 20210736579-00

Thời điểm đăng tải: 13/07/2021 13:58 

Thời điểm đóng/mở thầu: 16/07/2021 - 14:00

Dự toán gói thầu: 150.850.000 VND 

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn