Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Cung cấp vật tư thiết bị thường xuyên đợt 4 năm 2021

Thứ sáu, 27/8/2021 | 06:34 GMT+7

Số TBMT: 20210870965   -   00

Địa điểm nhận E-HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày: 26/08/2021 - 17:03

 Thời điểm đóng/mở thầu: 31/08/2021 - 17:15

Dự toán gói thầu: 523.083.000 VND (Năm trăm hai mươi ba triệu tám mươi ba nghìn đồng chẵn)

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước 

Ngô Xuân Tình