Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Cung cấp vỏ xe ôtô năm 2021

Thứ sáu, 27/8/2021 | 06:21 GMT+7
Thông báo mời thầu: Cung cấp vỏ xe ôtô năm 2021

Thông báo mời thầu: Cung cấp vỏ xe ôtô năm 2021

Địa điểm nhận E-HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Số TBMT: 20210871058   -   00

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày: 26/08/2021 - 17:15

 Thời điểm đóng/mở thầu: 31/08/2021 - 17:30

Dự toán gói thầu: 378.400.000 VND (Ba trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước 

Ngô Xuân Tình