Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Kiểm tra tính tuân thủ trong công tác lập dự toán và đấu thầu lựa chọn nhà thầu các công trình sửa chữa lớn (SCL) và mua sắm tài sản cố định năm 2020

Thứ năm, 29/7/2021 | 17:00 GMT+7

Thông báo mời thầu: Kiểm tra tính tuân thủ trong công tác lập dự toán và đấu thầu lựa chọn nhà thầu các công trình sửa chữa lớn (SCL) và mua sắm tài sản cố định năm 2020

Số TBMT: 20210786518-00

Phát hành E-HSMT: 29/07/2021 - 16:36

Thời điểm đóng/mở thầu: 04/08/2021 - 10:00

Dự toán gói thầu: 110.000.000 VND 

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước 

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Ngô Xuân Tình