Thông tin mời thầu

TBMT Cung cấp Tạp phẩm và Văn phòng phẩm năm 2022

Thứ năm, 10/3/2022 | 16:59 GMT+7

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Số TBMT

20220325934 - 00

Lĩnh vực

Hàng hóa

Bên mời thầu

Công ty Cổ phầnThủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Tên gói thầu

Cung cấp Tạp phẩm và Văn phòng phẩm năm 2022

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Chi tiết nguồn vốn

SXKD 2022

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

7 Ngày

 

 

THAM DỰ THẦU

 

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT

từ ngày 10/03/2022 16:37    Đến ngày 21/03/2022 14:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Lâm Đồng

 

 

MỞ THẦU

 

Thời điểm đóng/mở thầu

21/03/2022 14:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

1.276.898.500 VND (Một tỷ hai trăm bảy mươi sáu triệu tám trăm chín mươi tám nghìn năm trăm đồng chẵn)

 

 

BẢO ĐẢM DỰ THẦU

 

Số tiền bảo đảm dự thầu

15.000.000 VND (Mười lăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

 

Link chi tiết: http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319