Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu Cung cấp điện thoại, máy tính và thiết bị công nghệ năm 2021 (đợt 2)

Thứ sáu, 19/11/2021 | 08:04 GMT+7
Thông báo mời thầu Cung cấp điện thoại, máy tính và thiết bị công nghệ năm 2021 (đợt 2)

Thông báo mời thầu Cung cấp điện thoại, máy tính và thiết bị công nghệ năm 2021 (đợt 2)

Số TBMT: 20211160320

Thời điểm đăng tải : 18/11/2021 16:56 

 Thời điểm đóng/mở thầu: 23/11/2021 - 16:55

Địa điểm mở thầu/  Địa điểm nhận E-HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 999.570.000 VND (Chín trăm chín mươi chín triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn)

Lĩnh vực : Hàng hóa

Ngô Xuân Tình