Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu Cung cấp vật tư thiết bị thường xuyên (đợt 5) năm 2021

Thứ sáu, 19/11/2021 | 07:58 GMT+7
Thông báo mời thầu Cung cấp vật tư thiết bị thường xuyên (đợt 5) năm 2021

Thông báo mời thầu Cung cấp vật tư thiết bị thường xuyên (đợt 5) năm 2021

Số TBMT: 20211160635

Thời điểm đăng tải : 18/11/2021 17:24 

Thời điểm đóng/mở thầu: 23/11/2021 - 17:25

 Địa điểm mở thầu/ Địa điểm nhận E-HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 960.198.910 VND (Chín trăm sáu mươi triệu một trăm chín mươi tám nghìn chín trăm mười đồng chẵn)

Lĩnh vực : Hàng hóa 

Ngô Xuân Tình