Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Cung cấp bộ coupling máy cắt GL314 Areva Đa Nhim

Thứ sáu, 27/8/2021 | 06:38 GMT+7

Thông báo mời thầu: Cung cấp bộ coupling máy cắt GL314 Areva Đa Nhim

Số TBMT: 20210870889   -   00

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày: 26/08/2021 - 16:50

Thời điểm đóng/mở thầu: 31/08/2021 - 17:00

Dự toán gói thầu: 770.000.000 VND (Bảy trăm bảy mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước 

Ngô Xuân Tình