Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu Khắc phục mặt đường Sakai

Thứ tư, 20/10/2021 | 13:35 GMT+7
Khắc phục mặt đường Sakai

Thông báo mời thầu Khắc phục mặt đường Sakai

Số TBMT: 20211053728-00

Thời điểm đăng tải: 19/10/2021 15:33

Thời điểm đóng/mở thầu: 22/10/2021 - 16:00

Địa điểm nhận E-HSDT và Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 687.500.000 VND (Sáu trăm tám mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

Lĩnh vực : Hàng hóa 

Ngô Xuân Tình