Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu Cung cấp vật liệu sửa chữa hàng rào bảo vệ khu vực nhà van Đa Nhim

Thứ năm, 21/10/2021 | 11:10 GMT+7
Cung cấp vật liệu sửa chữa hàng rào bảo vệ khu vực nhà van Đa Nhim

Thông báo mời thầu Cung cấp vật liệu sửa chữa hàng rào bảo vệ khu vực nhà van Đa Nhim

 Số TBM: 20211058829-00

Thời điểm đăng tải: 21/10/2021 09:54 

Thời điểm đóng/mở thầu: 26/10/2021 - 10:00

Địa điểm nhận E-HSDT và Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 154.209.000 VND (Một trăm năm mươi bốn triệu hai trăm lẻ chín nghìn đồng chẵn)

 Lĩnh vực: Hàng hóa 

Ngô Xuân Tình