Thông tin mời thầu

TBMT Cung cấp, lắp đặt máy biến áp chính Nhà máy Thủy điện Đa Mi

Thứ năm, 10/3/2022 | 11:22 GMT+7

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Số TBMT

20220323121 - 00

Lĩnh vực

Hàng hóa

Bên mời thầu

Công ty Cổ phầnThủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Tên gói thầu

Cung cấp, lắp đặt máy biến áp chính Nhà máy Thủy điện Đa Mi

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Chi tiết nguồn vốn

ĐTPT và KHCB năm 2021

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

315 Ngày

 

 

THAM DỰ THẦU

 

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT

từ ngày 10/03/2022 10:17 Đến ngày 30/03/2022 10:30

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

120 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Bình Thuận

 

 

MỞ THẦU

 

Thời điểm đóng/mở thầu

30/03/2022 10:30

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

108.352.750.000 VND (Một trăm lẻ tám tỷ ba trăm năm mươi hai triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

 

 

BẢO ĐẢM DỰ THẦU

 

Số tiền bảo đảm dự thầu

1.100.000.000 VND (Một tỷ một trăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

 

Link chi tiết: http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319