Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu Cung cấp thiết bị văn phòng, vật tư nội thất năm 2021

Thứ sáu, 19/11/2021 | 08:07 GMT+7
Thông báo mời thầu Cung cấp thiết bị văn phòng, vật tư nội thất năm 2021

Thông báo mời thầu Cung cấp thiết bị văn phòng, vật tư nội thất năm 2021

Số TBMT: 20211159934

Thời điểm đăng tải :18/11/2021 16:17 

Thời điểm đóng/mở thầu: 23/11/2021 - 16:20

Địa điểm mở thầu/ Địa điểm nhận E-HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 997.370.000 VND (Chín trăm chín mươi bảy triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn)

Lĩnh vực: Hàng hóa

Ngô Xuân Tình