Thông tin mời thầu

TBMT Cung cấp dịch vụ bảo hiểm sức khỏe năm 2022

Thứ năm, 10/3/2022 | 13:43 GMT+7

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Số TBMT

20220323584 - 00

Lĩnh vực

Phi tư vấn

Bên mời thầu

Công ty Cổ phầnThủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Tên gói thầu

Cung cấp dịch vụ bảo hiểm sức khỏe năm 2022

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Chi tiết nguồn vốn

SXKD 2022

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

12 Tháng

 

 

THAM DỰ THẦU

 

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT

từ ngày 10/03/2022 08:19  Đến ngày 16/03/2022 14:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Lâm Đồng

 

 

MỞ THẦU

 

Thời điểm đóng/mở thầu

16/03/2022 14:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

415.029.825 VND (Bốn trăm mười lăm triệu hai mươi chín nghìn tám trăm hai mươi lăm đồng chẵn)

 

 

 

Link chi tiết: http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319