Thông tin mời thầu

TBMT Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư thiết bị điện và trạm phân phối

Thứ ba, 12/4/2022 | 13:38 GMT+7
Tên gói thầu Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư thiết bị điện và trạm phân phối
 Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2022
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
 
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 10/04/2022 - 16:22 Đến ngày  15/04/2022 - 10:10
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận E-HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Thời hạn hiệu lực của E-HSĐX 60 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. 
 
 Thời điểm đóng/mở thầu 15/04/2022 - 10:10
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 816.638.760 VND (Tám trăm mười sáu triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn bảy trăm sáu mươi đồng chẵn)

http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319 

Phòng Kế hoạch và Vậy tư