Thông tin mời thầu

TBMT Gói thầu số 3: Cung cấp, lắp đặt máy biến áp 22kV, 2.500kVA

Thứ ba, 12/4/2022 | 13:50 GMT+7
 Tên gói thầu Gói thầu số 3: Cung cấp, lắp đặt máy biến áp 22kV, 2.500kVA
 Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 222
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
 
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 10/04/2022 - 16:05 Đến ngày  20/04/2022 - 16:30
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận E-HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Thời hạn hiệu lực của E-HSĐX 60 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. 
 
 Thời điểm đóng/mở thầu 20/04/2022 - 16:30
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 1.125.878.400 VND (Một tỷ một trăm hai mươi lăm triệu tám trăm bảy mươi tám nghìn bốn trăm đồng chẵn)
 
 Số tiền bảo đảm dự thầu 15.000.000 VND (Mười lăm triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh

http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319 

Phòng Kế hoạch và Vật tư